top of page

Werknemers in de rouw

Een kwart miljoen werknemers in Nederland verliest jaarlijks een dierbare. Ongeveer 40% van deze nabestaanden is lange tijd niet in staat te werken. 7 % van de mensen keert niet terug in zijn functie.

Wat kunnen werkgevers, collega's doen om te helpen?

Het is belangrijk de rouwende collega de juiste aandacht en steun te geven. Als het onderwerp vermeden wordt, is dit voor nabestaanden pijnlijk. Ook al is het misschien moeilijk, zoek toch contact.

Mensen kunnen verschillend reageren op een sterfgeval in de omgeving. Soms kan iemand echt niet werken na het overlijden van een dierbare. Een ander reageert nauwelijks en gaat liever gewoon door. Zij kunnen allebei veel verdriet hebben, maar uiten het anders. Als een werkgever zich hiervan bewust is, kan daar rekening mee gehouden worden.

Wel of niet weer aan het werk

Het kan goed zijn als een werknemer weer gaat werken, als hij daar enigszins toe in staat is. Passief thuis zitten draagt meestal niet bij aan een goed rouwproces. Uiteraard is geheel overstuur naar het werk gaan geen goede optie.

Wanneer iemand weer gaat werken na een sterfgeval in de omgeving, neemt hij een stukje van het privéleven mee naar het werk.

Het mooiste zou zijn dat de werkgever naast zijn zakelijke positie dan ook zijn sociale kant laat zien. Er zou een manier gevonden kunnen worden waarbij er tijd is voor werken en waarbij er ruimte is voor rouw. Als werkgever en werknemer hier samen een goede balans in vinden, is de kans groot dat het verzuim van de werknemer beperkt blijft.


Vakbond CNV heeft in juli 2020 aangegeven dat zij willen dat er voor werknemers een flexibel opneembaar rouwverlof van twee weken komt, zonder dat er vakantiedagen moeten worden opgegeven. Op die manier moeten onder meer burn-outs worden voorkomen.

bottom of page