top of page

Welkom op de website van Kempathie Verliesbegeleiding

Ieder mens kan te maken krijgen met verlies. Het overlijden van iemand uit je omgeving kan

een grote impact op het dagelijks leven hebben. Soms is het zo onbegrijpelijk wat er gebeurt,

dat je even niet meer helder kunt denken.

Bij het woord verlies denken wij aan het overlijden van iemand. Toch kan het verlies van je partner door een scheiding of het kwijtraken van een baan door ontslag, ook erg ingrijpend zijn. Als een geliefd iemand of een geliefd onderdeel uit je leven verloren is gegaan, kan dit je leven drastisch veranderen.

Helaas is het zo dat iedereen momenten ervaart waarop afscheid genomen moet worden van iemand of van iets.

Ik hoop u te kunnen helpen bij het dragelijk maken van het verlies door middel van verliesbegeleiding, in de vorm van individuele gesprekken.

Veel praten met iemand die oprecht naar je verhaal luistert, helpt bij de verwerking.

Goede steun is vaak onmisbaar.

Deze website geeft een indruk van wie ik ben en wat ik eventueel voor u zou kunnen betekenen.

bottom of page