top of page

Werkwijze

De individuele begeleiding bij Kempathie Verliesbegeleiding zal beginnen met een kennismakingsgesprek in een rustige omgeving.


Je krijgt de mogelijkheid het een en ander te vertellen over de problemen en klachten. Op die manier krijg ik een beeld van de huidige situatie. Je krijgt zo ook een eerste indruk van mij. Na dit gesprek kun je beslissen of je de begeleiding voort wil zetten.


Bij de vervolggesprekken zoeken wij samen naar een verwerkingsvorm die bij je past. Hierbij zal aandacht zijn voor je emoties, gedachten en ervaringen. Door bepaalde gesprekstechnieken kunnen verschillende problemen door mij worden opgemerkt.

Het Multimethodisch werken van Herman de Mönnick zal tijdens mijn begeleiding als leidraad kunnen dienen.


Het kennismakingsgesprek duurt 30-45 minuten en vervolggesprekken 60 minuten per keer. Hoeveel gesprekken er gaan plaatsvinden is verschillend en hangt af van de persoonlijke situatie.


Het vroeg overlijden van ouders, verlies van een jeugdvriendin, ouders die in het Jappenkamp hebben gezeten, heimwee in het buitenland, homoseksualiteit, de chronische ziekte endometriose, ziekenhuis opnames, verschillende operaties of het krijgen van een meerling, het zijn zaken waar ik persoonlijk ervaring mee heb. Ook het uitzoeken van een passend gedenkteken, informatie geven over begrafenis of crematie, zijn dingen waarover ik u informatie kan geven.

bottom of page