-
 
 
Werkwijze
 
De individuele begeleiding bij Kempathie Verliesbegeleiding zal beginnen met een kennismakingsgesprek in een rustige omgeving.

U krijgt de mogelijkheid het een en ander te vertellen over uw problemen en klachten. Op die manier krijg ik een beeld van uw huidige situatie. U krijgt zo ook een eerste indruk van mij. Na dit gesprek kunt u beslissen of u de begeleiding voort wilt zetten. 

Bij de vervolggesprekken zal ik samen met u zoeken naar een verwerkingsvorm die bij u past. Hierbij zal aandacht zijn voor uw emoties, gedachten en ervaringen. Door bepaalde gesprekstechnieken kunnen verschillende problemen door mij worden opgemerkt.
Het Multimethodisch werken van Herman de Mönnick zal tijdens mijn begeleiding als leidraad kunnen dienen.

Het kennismakingsgesprek duurt 30-45 minuten en v
ervolggesprekken 60 minuten per keer. Hoeveel gesprekken er zullen plaatsvinden is verschillend en hangt af van uw persoonlijke situatie.

Het vroeg overlijden van ouders, verlies van een jeugdvriendin, ouders die in het Jappenkamp hebben gezeten, heimwee in het buitenland, homoseksualiteit, de chronische ziekte endometriose, ziekenhuis opnames, verschillende operaties pf het krijgen van een meerling, het zijn zaken waar ik persoonlijk ervaring mee heb. Ook het uitzoeken van een passend gedenkteken, informatie geven over begrafenis of crematie, zijn dingen waarover ik u informatie kan geven.
 
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint