-
 
Diverse vormen van verlies
 
In ieder mensenleven komen verlieservaringen voor. Het is nodig om te rouwen, zodat je met het verlies kunt leren leven.
 
Direct verlies
Verlies door de dood van een persoon uit je omgeving is concreet en direct. De één maakt een ingrijpend verlies al jong mee, de ander ervaart het later. Het verliezen van iemand waar je van houdt doet pijn en je moet op de één of andere manier met dit verlies om leren gaan.
 
Een andere vorm van direct verlies is bijvoorbeeld het verlies van materiële zaken waar je aan gehecht was. Hierdoor kun je uit balans raken. Ook al lijkt dit minder erg dan een verlies door de dood, toch kan een materieel verlies voor iemand zo erg zijn, dat hij uit balans raakt.
 
Dreigend verlies 
Het (dreigend) verlies van je partner door een scheiding kan eng zijn.    De diagnose van een ernstige, chronische of ongeneeslijke ziekte, het krijgen van een gehandicapt kind, hoe ga je ermee om? Dementering van een familielid, dreigend ontslag op je werk, een schokkende gebeurtenis, het is lastig. Of gewoon iets wat iedereen meemaakt: de kinderen gaan uit huis. Al deze dingen kunnen een mens verwarren.     
 
Symbolisch verlies
Je kunt de idealen die je had kwijtraken, je kunt het vertrouwen in je medemens verliezen of  door omstandigheden je geloof verliezen. 
   
Gemis
Het niet kunnen krijgen van kinderen of het niet hebben van een goede band met ouders, zijn vormen van gemis die een mens kan ervaren en die invloed kunnen hebben op het dagelijks leven.
 
Iedereen rouwt op zijn eigen manier en dit hangt af van diverse factoren, zoals karakter en opvoeding. Ook de sociale omgeving waarin iemand leeft, speelt een rol. Rouwen is een menselijke reactie op een verlies. Soms is het lastig het leven weer op de rit te krijgen.

Als het niet gaat en u loopt vast in dit verdriet, mag u daar best wat hulp bij vragen.
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint