-
 
Welkom op de website van KEmpathie Verliesbegeleiding
 
Ieder mens kan in zijn leven te maken krijgen met verlies. Wij denken bij het woord verlies allereerst aan het overlijden van een dierbare. Het overlijden van iemand uit je omgeving kan een enorme impact op je leven hebben. Soms zijn de gebeurtenissen zo heftig, dat het bijna niet te bevatten is.
 
Het verlies van een partner door een scheiding of bijvoorbeeld het verlies van een baan door ontslag, zijn ook ingrijpende gebeurtenissen. Als een geliefd iemand of een geliefd onderdeel uit je leven verloren is gegaan, kan dit je leven drastisch veranderen.  
 
Helaas is het zo dat ieder mens in zijn leven momenten ervaart waarop afscheid genomen moet worden van iemand of van iets.
 
Ik hoop u te kunnen helpen bij het dragelijk maken van het verlies door middel van verliesbegeleiding, in de vorm van individuele gesprekken.
 
Veel praten over het verlies en de daarbij horende nare gebeurtenissen kan u helpen. Praten met iemand die oprecht naar je luistert. Verliesverwerking is echt heel belangrijk.
 
Deze website geeft een indruk van wie ik ben en wat ik eventueel voor u zou kunnen betekenen.
 
 
 
 
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint